Salarisadministratie

Wanneer u over werknemers in loondienst beschikt, dient er een salarisadministratie bijgehouden te worden. Een goede loonadministratie vergt vaak veel tijd, omdat het nauwkeurig bijgehouden moet worden. Bovendien is er sprake van een voortdurende wijzigende wetgeving rondom salarisadministratie. Wij begrijpen dat uw tijd kostbaar is en dat u die wellicht liever in uw eigen werkzaamheden steekt. Daarom is het uitbesteden van salarisadministratie een welkome oplossing. U hoeft zich er geen zorgen meer over te maken, terwijl een adequate loonadministratie uw personeel gemotiveerd houdt.
Wanneer u ervoor kiest alleen de salarisadministratie aan Verón Administratiekantoor uit te besteden, dan verzorgen wij voor u de journaalposten waarmee u de aansluiting kunt maken tussen de salarisadministratie en uw financiële administratie.
Wij geven u hier graag een beknopt overzicht van onze dienstverlening op het gebied van de salarisadministratie:

• Het berekenen van de salarissen
• Het opstellen van de salarisstroken
• Het opstellen van uitbetalingslijsten
• Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
• Het verzorgen van het jaarwerk
• Het verzorgen van de aangifte loonheffingen
• Het verzorgen van de jaaropgaven ten behoeve van het personeel
• Het melden van in- en uitdiensttreding van uw personeel aan de gerelateerde pensioenfondsen
• Het melden van ziekte en herstel van uw personeel bij de betreffende arbodienst
• Het begeleiden van de ondernemer bij looncontroles door de Belastingdienst en bedrijfstakorganisaties