Met ingang van Prinsjesdag geldt het verlaagde BTW-tarief ook voor het schilderen en stukadoren van huizen van 2 jaar en ouder. Eerder gold dit 6 procentstarief aileen voor huizen die ouder zijn dan 15 jaar.

Dit is een van de maatregelen uit het Belastingplan 2010, dat het kabinet gisteren aanbood aan de Staten-Generaal. De maatregel sluit aan bij de verlaging van het BTW-tarief voar isolatiewerkzaamheden aan woningen, die op 1 juli van dit jaar werd ingevoerd. Die verlaging geldt eveneens voor huizen van 2 jaar en ouder.

In de Ecofin Raad (waarin ministers uit aile Europese lidstatenfinancieel-economische zaken bespreken) is afgelopen voorjaar een akkoord bereikt over lage BTW-tarieven op arbeidsintensieve diensten.

Hierdoor kregen de tijdelijke mogelijkheden voor toepassing van het lage tarief een structureel karakter. Het lage tarief komt ook voor bij onder anderefietsenmakers, schoenmakers en kappers.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
DSHT 2021
error: Content is protected !!