Lager BTW-tarief

Met ingang van Prinsjesdag geldt het verlaagde BTW-tarief ook voor het schilderen en stukadoren van huizen van 2 jaar en ouder. Eerder gold dit 6 procentstarief aileen voor huizen die ouder zijn dan 15 jaar.

Dit is een van de maatregelen uit het Belastingplan 2010, dat het kabinet gisteren aanbood aan de Staten-Generaal. De maatregel sluit aan bij de verlaging van het BTW-tarief voar isolatiewerkzaamheden aan woningen, die op 1 juli van dit jaar werd ingevoerd. Die verlaging geldt eveneens voor huizen van 2 jaar en ouder.

In de Ecofin Raad (waarin ministers uit aile Europese lidstatenfinancieel-economische zaken bespreken) is afgelopen voorjaar een akkoord bereikt over lage BTW-tarieven op arbeidsintensieve diensten.

Hierdoor kregen de tijdelijke mogelijkheden voor toepassing van het lage tarief een structureel karakter. Het lage tarief komt ook voor bij onder anderefietsenmakers, schoenmakers en kappers.