Financiële administratie

Een goede financiële administratie is van onmiskenbaar belang voor elke onderneming. Niet alleen geeft een betrouwbare administratie een duidelijk beeld van de financiële situatie van uw bedrijf, maar ook dient een complete financiële administratie als fundament voor de communicatie met derden. Denkt u hierbij aan instanties als banken, andere kredietverstrekkers of de Belastingdienst. Door onze kennis en ervaring weten wij precies wat er voor een goede financiële administratie gevraagd wordt. Verón Administratiekantoor biedt u ook de mogelijkheid om uw eigen verwerkte administratie door ons te laten controleren.
Wij geven u hier graag een beknopt overzicht van onze dienstverlening op het gebied van de financiële administratie:

• Het invoeren van de dagelijkse kas-, bank- en giromutaties door inkoop en verkoop
• Het crediteurbeheer inclusief het opstellen van betalingsoverzichten
• Het verzorgen van de aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting
• De administratie rondom bijzondere posten als derdengelden
• Het opstellen van periodieke overzichten per kwartaal of halfjaar
• Het verzorgen van (geconsolideerde) jaarcijfers, de jaarrekening en de publicatiestukken
• De controle op de door uzelf verzorgde administratie