Jaarrekening

Een jaarrekening maakt een onderneming inzichtelijk. Een ondernemer weet zo hoe de financiële en fiscale situatie van het bedrijf is. Ook eventuele aandachtspunten worden zichtbaar. Besloten vennootschappen (bv’s) hebben zelfs de verplichting om jaarlijks hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast vormt de jaarrekening de basis voor onder andere de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Verón Administratiekantoor is u graag van dienst bij het opstellen van de jaarrekening. Dit doen wij volgens de wettelijke eisen. Doorgaans bestaat een jaarrekening uit een balans en een winst- en verliesrekening, die wij baseren op de door u verstrekte gegevens. Wanneer u graag niet alleen aan het einde van het kalenderjaar een jaarrekening ontvangt, leveren wij tussentijds overzichtelijke rapportages aan. Besloten vennootschappen zijn wij graag van dienst bij het opstellen van publicatiestukken en het deponeren ervan bij de Kamer van Koophandel. Ook als u zelf de administratie verzorgt, kunt u bij ons terecht voor het opstellen van de jaarrekening en advies voor een optimaal fiscaal resultaat.
Omdat wij veel waarde hechten aan de inzichtelijkheid van een jaarrekening voor onze klanten, geven wij in een persoonlijk gesprek een toelichting op het tot stand komen van de cijfers. Tevens kunnen wij u adviseren over het verbeteren van uw financiële en fiscale positie. De jaarrekening vormt namelijk ook het vertrekpunt voor uw toekomstige beleid als ondernemer.