Beroep-en bezwaarschrift

Het is mogelijk dat een ondernemer onterecht voor een belasting wordt aangeslagen of dat er teveel belasting afgedragen moest worden. Of wellicht hebt u een naheffingsaanslag gekregen voor het niet doen van aangifte omzetbelasting. Het is dan verstandig om bezwaar aan te tekenen. Ons advies is om dat spoedig te doen, omdat dit slechts tijdelijk mogelijk is. Wanneer het door de Belastingdienst vastgelegde termijn verstreken is, kunt u niet meer in beroep gaan. Daarnaast is het van belang dat het bezwaar- of beroepschrift opgesteld is volgens de geldende voorwaarden van de Belastingdienst.
Verón Administratiekantoor heeft veel ervaring met bezwaar- en beroepsprocedures. Wij geven graag advies welke vorm van beroep in uw situatie de beste optie is. Daarnaast houden wij de veranderingen rondom de wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten. Tevens stellen wij het bezwaar- of beroepschrift graag voor u op volgens de geldende richtlijnen, om deze vervolgens voor u in te dienen. Zo wordt de afhandeling van het bezwaarschrift bespoedigd.