Bezwaar-en beroepschriften particulier

Het is mogelijk dat u onterecht voor een belasting bent aangeslagen of dat u teveel belasting heeft moeten afdragen. Het is in dat geval verstandig om bezwaar aan te tekenen. Wij adviseren u om dat snel te doen, omdat de Belastingdienst een termijn hanteert voor het indienen van een bezwaarschrift. Wanneer dit termijn verstreken is, kunt u niet meer in beroep gaan. Daarnaast is het van belang dat het bezwaar- of beroepschrift opgesteld is volgens de geldende voorwaarden van de Belastingdienst.
Verón Administratiekantoor heeft veel ervaring met bezwaar- en beroepsprocedures. Wij houden de veranderingen rondom de wet- en regelgeving op dit gebied nauwlettend in de gaten. Wij kunnen u adviseren welke vorm van beroep in uw situatie de beste keuze is. Tevens stellen wij het bezwaar- of beroepschrift graag voor u op volgens de geldende richtlijnen, om deze vervolgens voor u in te dienen. Zo wordt de afhandeling van het bezwaarschrift bespoedigd.